Tietosuojaseloste


Yleistä tietosuojasta:

Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).
Bogger Europe suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä hyvien tapojen mukaan, lain puitteissa, sekä asianmukaisten varotoimien avulla.
Bogger Europe -verkkosivustolla asioiminen edellyttää tietosuojaselosteemme ehtojen hyväksymistä.


Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja vastuullisena osapuolena toimiva yritys:

Bogger Europe / Jatkuva Neliveto (Kalajoen Kumikorjaamo Oy)
Kipparintie 4
85100 KALAJOKI
Y-tunnus 0625904-8

Halutessasi lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä, voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen:
timo.saari(ät)kalajoenkumikorjaamo.fi


Näitä tietoja keräämme asiakkaistamme:
- nimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- henkilötunnus, kysytään ainoastaan mahdollista luottosopimusta tehtäessä
- passin tiedot, kysytään ainoastaan jos kauppaa tehdään verottomasti Suomen rajojen yli (lakisääteiset tiedot Tullia ja Verottajaa varten)
- ostohistoria tuote- ja hintatietoineen
- tilauksen toimitustiedot
- Google Analyticsin tallentamat tiedot verkkosivujemme nettiselaamisesta
- sähköpostit, WhatsApp -viestit, tekstiviestit, muut mahdolliset some-viestit, kirjeposti ja vastaavat kommunikoinnin muodot jotka liittyvät tarjouspyyntöihin, kaupankäyntiin, yhteistyötiedusteluihin, reklamaatioihin sekä muuhun vastaavaan toimintaan

Voidakseen käyttää sivustoamme, on asiakkaan täytettävä tietonsa oikeellisesti hänelle muodostettavaan asiakaspohjaan.
Asiakkaan käyttäessä ostoksiinsa mahdollisten kolmansien osapuolten tarjoamia maksupalveluja, ovat kolmannelle osapuolelle luovutettavat tiedot heidän ja asiakkaan välisiä. Näitä tietoja emme kerää, mutta mikäli niitä jostain poikkeuksellisesta syystä jouduttaisiin luovuttamaan meille, tiedotamme tästä asiakasta tietosuoja-asetuksen pykälien puitteissa kuukauden sisällä tietojen vastaanotosta.
Mikäli asiakas on omasta aloitteestaan yhteydessä esimerkiksi tukkuriin, maahantuojaan tai muuhun vastaavaan kolmanteen osapuoleen, joka pyytää meitä olemaan edelleen yhteydessä asiakkaaseen ja luovuttaa meille hänen tietojaan, informoimme tästä asiakasta tietosuojalain edellyttämällä tavalla.
Jos asiakkaan tilaus toimitetaan meidän varastomme sijasta poikkeuksellisesti maahantuojan tai tukkurin varastolta, sovimme tästä tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Asiakkaan suostumuksella luovutamme tilaukseen tarvittavat tiedot maahantuojalle tai tukkurille. Näitä tietoja ovat asiakkaan nimi, yhteystiedot ja toimitusosoite sekä tilauksen sisältö.
Toimitettassa asiakkaalle hänen tilauksensa, luovutamme kulloinkin käytettävälle kuljetusyritykselle kuljetusta varten tarvittavat asiakkaan tiedot. Näitä tietoja ovat asiakkaan nimi ja yhteystiedot, toimitusosoite ja vaadittavat tiedot toimitettavasta lähetyksestä.


Henkilötietoja käytetään seuraavasti:
- asiakaspohjan luomiseen ja asiakkuuden ylläpitämiseen
- tilausten käsittelyyn
- tilausten toimittamiseen
- myyntitilastojen ylläpitoon
- mahdollisten reklamaatioiden hoitoon
- verkkoliikenteen seuraamiseen ja -analytiikkaan
- asiakaspalvelun ja -kokemuksen sekä liiketoiminnan kehittämiseen
- väärinkäytösten estämiseen

Emme tee seuraavia asioita:
- emme suoramarkkinoi (otamme yhteyttä markkinointimielessä ainoastaan jos asiakas on sitä itse pyytänyt)
- emme luovuta keräämiämme tietoja kolmansille osapuolille, jotka eivät liity kauppa- tai palvelutapahtuman onnistuneeseen loppuunsaattamiseen ja tilauksen toimittamiseen asiakkaalle (poikkeuksena mahdolliset lakisääteiset Verottajan, Tullin tai Poliisin pyytämät tiedot oletettuja väärinkäytöksiä selvitettäessä)

Tietojen käsittely perustuu lainsäädännön velvoitteisiin, asiakassuhteen ja sopimusten ylläpitoa varten.


Henkilötietojen suojaus ja säilyttäminen:
- henkilötiedot suojataan ulkopuolisilta tahoilta kaikenlaisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi
- käytössämme on modernit hyvin suojatut palomuurit, pilvipalvelut sekä ohjelmistot tietojen oikeaoppista säilyttämistä ja käyttöä varten
- tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan siihen valtuutettu Bogger Europen henkilökunta
- henkilötietoihin käsiksi pääsyä ja käyttöä valvotaan lain ja hyvien tapojen mukaisesti
- henkilötietojen käsittely täyttää 25.05.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset


Henkilötietojen käsittelijät:
- Bogger Europen henkilökunta, joille on myönnetty valtuus käsitellä henkilötietoja
- pääsyä asiakastietoihin rajataan henkilökunnan työtehtävien vaatimusten mukaan
- tietojen käsittelyssä noudatetaan tarkkuutta, lakia ja eettisiä periaatteita
- mahdolliset valikoidut hyvämaineiset kolmannen osapuolen sopimuskumppanimme, joita tarvitaan kauppa- tai palvelutapahtuman onnistuneeseen loppuunsaattamiseen sekä tilauksen toimittamiseen asiakkaalle

Kolmannen osapuolen sopimuskumppaneitamme ovat esimerkiksi maksunvälittäjät, luottolaitokset, tavarantoimittajat, kuljetusliikkeet jne. Nämä yhteistyökumppanit on valittu rehellisten hyvämaineisten toimijoiden joukosta, jotka täyttävät moitteettomasti EU:n tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön vaatimukset.
Jos asiakkaalle on avattu luottotili suoraan yrityksellemme, käyttämättä kolmannen osapuolen tarjoamia luottopalveluja, ja asiakas laiminlyö maksuvelvoitteidensa hoitamisen, voidaan asiakkaan tietoja luovuttaa kolmantena osapuolena toimivalle perintäyhtiölle. Tällaisessa tapauksessa voimme vaihtaa asiakkaan tietoja perintäfirman kanssa lain ja tietosuoja-asetuksen puitteissa. Näissä tapauksissa informoimme asiakasta tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.


Henkilötietojen säilytysaika:
- tietoja säilytetään tarvittava aika, jotta sovitut kauppa- ja palvelutapahtumat, tilauksen toimittaminen asiakkalle sekä mahdolliset reklamaatiot voidaan hoitaa asiallisesti
- lain, kirjanpitolain, kuluttajakaupan vastuun yms. velvollisuuksien puitteissa joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin, jotta kaikki myyjänä toimivalle yritykselle asetetut velvoitteet ja vastuut voidaan asianmukaisesti toteuttaa

Asiakkaan niin halutessa, häntä koskevia henkilötietoja voidaan anonymisoida tai poistaa Bogger Europen järjestelmistä. Tällainen toimenpide on peruuttamaton, eli tiedot menetetään lopullisesti, eikä niitä voida palauttaa.
Mahdollisessa asiakastietojen anonymisoinnissa tai poistamisessa huomioimme voimassa olevat lain, kuluttajakaupan vastuun, Verottajan, Tullin, kirjanpitolain, perintätoimen yms. asettamat vaatimukset, joita vastaan emme voi toimia. Näissä tapauksissa henkilötietoja säilytetään edellämainittujen vaatimusten velvoittama aika.
Myyntijärjestelmien lokitiedot ja varmuuskopiot säilytetään lain ja asetusten salliman ajanjakson verran. Näitä tietoja tarvitaan kuluttajakaupan vastuuta silmälläpitäen, mahdollisten tiedonsiirtokatkojen jne. varalle.


Asiakkaan oikeudet:
- pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä mahdollisuus saada niistä jäljennös
- voit pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
- mahdollisuus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä (huomioiden aiemmin kuvatut laisäädännön yms. velvoitteet)

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa erilliseen suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi niin halutessasi. Tämä ei vaikuta niiden tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, jotka on suoritettu ennen suostumuksen peruuttamista.

Tietojesi käyttämistä koskevan pyynnön voit osoittaa meille sähköpostitse. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys on yksilöitävä riittävän hyvin, jotta henkilöllisyys voidaan todentaa. Mikäli joitain tietoja ei voida lainsäädännöllisistä syistä ja velvollisuuksista poistaa tai anonymisoida, siitä ilmoitetaan pyynnön esittäjälle.
Mikäli koet tietojen käsittelyssämme puutteita tai pidät sitä lainvastaisena, oikeutesi on valittaa asiasta tietosuojaviranomaiselle.


Järjestelmäämme tallennetuista tiedoistasi voit kysyä meiltä sähköpostitse osoitteesta:
timo.saari(ät)kalajoenkumikorjaamo.fi
Voit myös vierailla myymälässämme, jolloin voimme informoida sinua henkilötiedoistasi. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Myymälämme osoitetiedot:
Bogger Europe / Jatkuva Neliveto Outlet
Kipparintie 4
85100 KALAJOKI


Evästeiden (cookies) käyttö:
- Bogger Europe verkkosivusto käyttää evästeitä ja mahdollisia muita vastaavia tekniikoita
- selatessasi verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön
- evästeet ovat pieniä tekstimuotoisia tiedostoja päätelaitteen selaimen ja palvelimen välillä
- evästeille ja muille mahdollisille tunnisteille on määritelty voimassaoloaika, tämän jälkeen selain poistaa tunnisteen
- näitä tekniikoita käytetään erilaisten verkkotoimintojen toteuttamiseen, personointiin ja analytiikkaan

Toiminnalliset evästeet ja paikallinen varasto ovat välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta. Voidakseen selata verkkosivustoamme, on asiakkaan hyväksyttävä niiden käyttö.
Palvelin asettaa toiminnallisia evästeitä ja paikallisen varaston muuttujia, säilyttäen niitä selaimessa varttitunnista aina kahteen vuoteen saakka, ellei verkkosivujen käyttäjä itse poista niitä käyttämänsä selaimen asetuksista. Käynti sivustolla asettaa paikallisen varaston muuttujat ja evästeet aina uudelleen, selaimen niin salliessa.

Tieto jota käytetään analytiikkaan on anonymisoitua aina sen ollessa mahdollista.
IP-osoite ja muut tunnisteen sisältämät asiakkaan kohdentavat tiedot käsitellään henkilökohtaisina. Muutkin tunnisteet, jotka yhdistetään asiakkaaseen jollain tavalla, käsitellään henkilökohtaisena tietona.
Analytiikan tunnisteiden voimassaoloaika on 30 sekuntia - 24 kuukautta.
Google Analyticsia hyödynnetään esim. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin ja trendeihin liittyvässä analytiikassa. Googlelle toimitettava tieto on anonymisoitua.


Tietosuojaselostetta ja -käytäntöjä voidaan muuttaa lain ja asetusten niin vaatiessa.
Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen ja tietosuojakäytäntöjen muuttamiseen.

Tietosuojaseloste ja sen muutokset ovat luettavissa verkkosivustollamme.


Päivitetty 24.5.2018